Wat doet de assistent, praktijkondersteuner, physician assistant

Praktijkassistente

De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Ze zal daarbij meestal doorvragen naar de reden voor de afspraak. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Iedereen moet persoonlijk bellen voor het opvragen van een uitslag. Dit omdat wij zorgvuldig dienen om te gaan met het medisch geheim en het privacybeleid. Een uitzondering hierop zijn kinderen jonger dan 16 jaar. Een ouder of voogd kan hier ook over bellen.
U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 •     herhaalrecepten
 •     het meten van de bloeddruk
 •     aanstippen van wratten
 •     verbinden van wonden
 •     oren uitspuiten
 •     hechtingen verwijderen
 •     zwangerschapstest
 •     urine onderzoek
 •     suiker/diabetescontrole
 •     uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 •     reizigersadvisering en vaccinaties
 •     tapen van de enkels
 •     Doppler/Vaatonderzoek
 •     ECG
 •     MMSE geheugentest
 •     Holterfoon
 •     verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Praktijkondersteuner
De praktijkondersteuners doen zelfstandig hun spreekuur, steeds onder supervisie van de huisarts. De specifieke medische kennis van de praktijkondersteuners is groot. Zij hebben veel ervaring opgebouwd in hun vakgebied.

Praktijkondersteuner GGZ
Verder werkt bij ons een praktijkondersteuners voor psychische problematiek. Wij hopen zo de psychische problemen, die anders bijvoorbeeld naar Jeugdzorg of Riagg zouden worden doorverwezen, zelf te kunnen oplossen. Wij verwachten dat dat beter zal zijn.

Physician Assistant
Naast de bekende gezichten in de huisartsenpraktijk is er ook een physician assistant aanwezig. Physician assistant (kortweg PA) is de naam van een relatief nieuw beroep en een nieuwe functie in de gezondheidszorg in Nederland. De PA werkt onder supervisie van de huisarts en biedt professionele medische zorg. De PA is geen arts, zij neemt zelfstandig bepaalde taken van de arts over.
Deze taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veelvoorkomende aandoeningen. De inzet in de huisartsenpraktijk van een physician assistant draagt bij aan taakverlichting van de huisarts en de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Praktijkmanager
Tenslotte hebben we nog een organisatorische praktijkondersteuner, Joyce Olde Hanter, die een spilfunctie in onze organisatie vervult.