Urineonderzoek

Onderzoek van urine bij verdenking op of controle van een blaasontsteking is mogelijk. Bij de balie van de praktijk zijn urinepotjes gratis verkrijgbaar.
Voor de uitslag van het urineonderzoek kunt u meestal dezelfde dag bellen.