Patiëntenraad

Huisartsenpraktijk boermans heeft een patiëntenraad, die elk kwartaal vergadert en samen met enkele medewerkers allerlei praktijkzaken bespreekt.

Wilt u zitting nemen in de patiëntenraad, laat het ons dan weten per brief of e-mail.