Diabetes spreekuur

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor mensen met diabetes, ook wel suikerziekte genoemd. Iedere patiënt wordt in ieder geval 4 keer per jaar gezien door de diabetesverpleegkundige. Zij is hier speciaal voor opgeleid en overlegt zo nodig met de huisarts.
Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles en een jaarlijkse controle. Een maal per jaar wordt er uitgebreid laboratorium onderzoek gedaan.

Miranda Verhoef • Diabetesverpleegkundige THOON
voor diabetespatiënten die insuline gebruiken.
Aanwezig 1x per maand, op de maandag

Joyce Olde Hanter • praktijkondersteuner / praktijkmanager
Diabetesspreekuur voor diabetespatiënten die geen, of medicatie gebruiken.
Spreekuur elke week, op donderdag.

Meer weten, of een afspraak maken? Bel onze praktijk, telefoon (053) 538 15 03.